POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Introducere

STRETTO PLUG IN SRL  este o societate cu răspundere limitată care oferă produse și servicii.
Prezenta Declarație de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Declarația de confidențialitate”) se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de STRETTO PLUG IN SRL  prin intermediul website-ului său și a paginilor de destinație asociate.

Numele operatorului de date și al proprietarului site-ului web

STRETTO PLUG IN SRL  este operator de date cu caracter personal și proprietar al site-ului web accesibil la următoarea adresă web: https://plug-in.ro
Aveți dreptul să cunoașteți scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal și vă vom informa înainte de a vă prelucra datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care ne-ați dezvăluit datele dumneavoastră personale.
Date cu caracter personal prelucrate pentru executarea relațiilor contractuale cu clienții, furnizorii și/sau alți parteneri de afaceri ai noștri.

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru a desfășura executarea relației contractuale, colectăm de la dvs. următoarele date cu caracter personal:

a. date de bază în scopul identificării, cum ar fi numele, prenumele, locul de muncă, sectorul de activitate și țara de reședință
b. date de contact, cum ar fi adresa de e-mail și numărul de telefon;
c. orice date pe care ni le puneți la dispoziție în timpul interacțiunilor noastre.

B. Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod voluntar (în format electronic), precum și informații și date disponibile din surse publice:
– atunci când ne contactați prin intermediul formularelor de contact sau prin e-mail, dacă sunteți interesat să deveniți clientul, furnizorul sau partenerul nostru de afaceri.

C. Temeiuri juridice și scopuri ale prelucrării

În baza contractului pe care l-am încheiat cu dumneavoastră, în calitate de client, furnizor sau partener de afaceri al STRETTO PLUG IN SRL , vom prelucra toate datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și/sau legale. Temeiul juridic al prelucrării este executarea unui contract cu dumneavoastră sau, în cazul în care acționați în calitate de reprezentant legal sau persoană de contact pentru o persoană juridică, pe baza interesului nostru legitim.

Date cu caracter personal prelucrate în scopuri de comunicare profesională

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a vă oferi o comunicare profesională. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm includ:
a. date de bază în scopul identificării, cum ar fi numele, prenumele, locul de muncă, sectorul de activitate și țara de reședință;
b. date de contact, cum ar fi adresa fizică de lucru sau adresa de e-mail și numărul de telefon;
c. orice date pe care ni le puneți la dispoziție în timpul interacțiunilor noastre.

B. Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod voluntar, precum și informații și date disponibile din surse publice:
– atunci când ne contactați prin intermediul formularelor de contact, dacă sunteți interesat de comunicările noastre profesionale sau vă exprimați dorința de a coopera cu noi.

C. Temeiuri juridice și scopuri ale prelucrării

Atunci când vă abonați pentru a primi comunicări profesionale de la noi, prin intermediul site-ului web sau în alt mod, vă vom solicita consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a vă putea furniza acele servicii pentru care ați solicitat abonamentul. Astfel, în astfel de cazuri, temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este consimțământul dumneavoastră.

Dacă, la un moment dat, decideți că nu doriți să beneficiați de aceste comunicări și vă retrageți consimțământul, vă vom respecta decizia și vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.

Utilizarea cookie-urilor

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Site-ul nostru web conține cookie-uri, care colectează date cu caracter personal. Colectarea datelor dvs. personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru a vă oferi o experiență de cea mai bună calitate în ceea ce privește utilizarea site-ului nostru web. Colectăm date tehnice (inclusiv adresa IP), cum ar fi informații despre vizitele dvs. pe site-ul nostru web sau prin accesarea materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem în format electronic, identificatorii dvs. online, comportamentul pe site-ul nostru web și date de profilare.

B. Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor plasate pe site-ul nostru web. Detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestor instrumente sunt disponibile în Politica noastră privind cookie-urile.

C. Scopurile prelucrării

Utilizăm astfel de module cookie în scopul de a vă oferi o experiență de utilizare mai bună atunci când navigați pe site-ul nostru web, în scop analitic pentru a ne îmbunătăți serviciile, precum și pentru a vă oferi conținut și reclame relevante, în conformitate cu interesele dumneavoastră.
Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea modulelor cookie pe site-ul nostru web, vă rugăm să vizitați Politica noastră privind modulele cookie, disponibilă la https://www.plug-in.ro/politica-de-utilizare-cookies/

Durata de stocare

Dacă ați ales să primiți comunicări de la _____________________, vom stoca datele dvs. personale pentru a furniza acest serviciu timp de 5 ani de la momentul în care ne-ați dat consimțământul. Ulterior, vă vom solicita din nou consimțământul pentru a putea beneficia în continuare de serviciul de comunicare.

Destinatarii

Ca regulă generală, nu împărtășim cu terți și nu transferăm datele dvs. personale către terți. În cazul în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la un astfel de transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv normele de guvernanță pentru obligația de a păstra secretul profesional, ne împiedică să trimitem o astfel de notificare.
În cazul în care dezvăluim sau transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom lua măsurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

Securitatea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate de o infrastructură IT și de măsuri de securitate adecvate.
În cazul în care descoperim orice încălcare a datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea datelor cu caracter personal dacă aceasta conduce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazul în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la activitățile de prelucrare, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment, cu efecte pentru viitor. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare retragerii consimțământului dumneavoastră.
Ca regulă generală, în cazul în care vă retrageți consimțământul, nu vom mai permite prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și vom lua toate măsurile adecvate pentru a șterge toate înregistrările care conțin datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care există dispoziții legale obligatorii care impun altfel.

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale:

Dreptul de a avea acces la datele dvs. personale. Aveți dreptul de a fi informat, la cerere, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate și, în acest caz, de a solicita accesul la datele cu caracter personal. Informațiile privind accesul includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele dvs. cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor dvs. personale prelucrate. Pentru orice copii suplimentare, putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor dvs. personale inexacte. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a obține completarea datelor dvs. personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. Acest drept vă este disponibil atunci când:

  1. contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  2. prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este ilegală;
  3. nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; sau
  4. v-ați opus prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, până la verificarea motivului nostru de interes legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal care ne-au fost furnizate într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal către o altă entitate fără ca noi să vă punem piedici.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale. Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment, prelucrării datelor dvs. personale de către noi și ni se poate solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. personale. În cazul în care aveți dreptul de a vă opune și vă exercitați acest drept, datele dvs. personale nu vor mai fi prelucrate de noi în astfel de scopuri. Exercitarea acestui drept nu va genera niciun cost.

În cazul în care aveți întrebări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să depuneți o cerere, precum și să vă exercitați oricare dintre drepturile privind prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la adresa:

– adresa de e-mail: office@_____________________
– sediul central: ________________________

Vom analiza fiecare solicitare și vă vom notifica cu privire la acțiunile întreprinse în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la înregistrarea solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații de la dumneavoastră sau întâmpinăm dificultăți în soluționarea cererii dumneavoastră, vă vom notifica fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a efectua o examinare corespunzătoare a cererii dumneavoastră.

În cazul în care considerați că nu am reușit să soluționăm toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit de răspunsurile noastre, puteți depune o petiție la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți adresa instanțelor de judecată.

Modificări ale Declarației de confidențialitate

În cazul în care decidem să modificăm această Declarație de confidențialitate, vom publica noua versiune pe site-ul nostru web, care va înlocui versiunea actuală.
Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ați găsit timpul necesar pentru a citi Declarația noastră de confidențialitate. Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări legate de datele dvs. personale și de prelucrarea de către noi a datelor dvs. personale.